PRIVACY BELEID

PRIVACY WETGEVING EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

OVER ONS PRIVACYBELEID


London Shop geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld GDPR ( Gegevens Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming ) Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van London Shop.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is maart 2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, Naam, Voornaam , adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres , waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via mail info@londonshop.be


BETAALMOGELIJKHEDEN


Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe waar wij een overeenkomst gesloten om u een gemakkelijke en veilige manier te bieden om betalingen te ontvangen via verschillende betaalmethoden: Credit Cards, iDEAL, Giropay, Bancontact en SOFORT.. Deze betaalfirma verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


VERZENDEN EN LOGISTIEK


Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van BPOST voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met BPOST delen.


GEGEVENSVERWERKING


Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor gerichte marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren..

In voorkomende gevallen kan London Shop op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonlijke gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.


WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.


CONTACTGEGEVENS

Naam ondernemer : NEW LONDON SHOP BVBA

Vestigingsadres : ZEELAAN 307 , 8670 KOKSIJDE

Telefoonnummer +3258521603

Website www.londonshop.be

e-mailadres : info@londonshop.be

BTW Nummer : BE0466 793 791